Support
Golffeeshop
0878212277
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

แรงดูดด้านหลังลูกกอล์ฟ Drag Force

golffeeshop | 16-04-2563 | เปิดดู 61 | ความคิดเห็น 0

แรงดูดด้านหลังลูกกอล์ฟ Drag Force

 

การเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟกลางอากาศ
ยามลอยอยู่บนอากาศซึ่งมีความสัมพันธ์กับแรง
(Force) ตามหลักการทางฟิสิกส์ 2 ชนิด

โดยทันทีที่หน้าไม้กระทบเข้ากับลูกบอล
หลังการไดรฟ์จะทำให้เกิด แบ็กสปิน (Back Spin)
หรือลูกหมุนทวนเข็มนาฬิกา ตรงข้ามกับทิศทาง
ที่พุ่งไปข้างหน้าทำให้เกิดแรงยก (Lift Force)

โดยแรงชนิดนี้จะดันลูกในแนวตั้งจากล่างขึ้นบน
แบบเดียวกับแรงที่เครื่องบินใช้ในการลอยตัว


ส่วนแรงอีกชนิดคือ แรงต้าน (Drag Force)
เป็นแรงอันเกิดขึ้นจากการที่อากาศปะทะสวนทาง
กับลูกตั้งแต่เริ่มถูกตีจนกระทั่งตกลงสู่พื้น

ภายใต้กฎข้อบังคับและกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์
บริษัทผู้ผลิตจำต้องคิดหาวิธีการอันจะทำให้
ลูกกอล์ฟลอยตัวบนอากาศนานที่สุดเป็นระยะทางไกล

นั่นจึงเป็นเหตุให้ลูกกอล์ฟมีรอยบุ๋มเล็กๆ ทั่วไป
หมดทั้งลูก เชื่อหรือไม่ว่ารอยบุ๋มที่เห็นนั้น โดยทั่วไป
มีอยู่มากประมาณ 300-450 หลุม

 

การที่ลูกกอล์ฟต้องมีรอยบุ๋มมากมายขนาดนี้ เหตุผลก็เพราะ
รอยบุ๋มเหล่านี้ช่วยลดแรงต้านที่เกิดจากอากาศ
ปะทะกับลูก ทำให้ลอยอยู่บนอากาศนาน
และไกลว่าลูกกอล์ฟที่ผิวเรียบๆ ถึง 2 เท่า ดังนั้น
บริษัทผู้ผลิตจึงพยายามออกแบบพลิกแพลงบรรดา
หลุมเหล่านี้ใหม่ ด้วยการจัดการเรียงแถวแบบต่างๆ
ปรับเพิ่มลดจำนวน หรือปรับความตื้น ลึก หนา บาง
ของหลุม เพื่อสร้างพื้นผิวที่จะทำให้ลูกบอลลอยตัว
อยู่บนอากาศได้นานที่สุด

จะเห็นได้ว่าเฉพาะลูกกอล์ฟลูกเล็กๆ สีขาวลูกเดียว
มีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์แฝงอยู่มากมาย
มีความเป็นเหตุเป็นผลที่สามารถอธิบายได้ด้วย
หลักการทางวิทยาศาสตร์

ฉะนั้น..ถ้าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะสมัครเล่น
หรือคิดเป็นจริงจัง คุณสมบัติขั้นต้น คือ การสังเกต
สิ่งรอบตัวแล้วจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบ

Dimple มีความสำคัญกับระยะ นักกอล์ฟควรที่จะ
ตรวจสอบ Dimple ของลูกกอล์ฟอยู่เสมอๆว่า
สมบูรณ์หรือไม่

ความคิดเห็น

วันที่: 06-06-2020

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0